Zespół Odbioru Prac

1. W celu kontroli prawidłowości realizacji merytoryczno - finansowej Zadania Badawczego Kierownik Zadania powołuje Zespół Odbioru Prac.

2. W skład Zespołu Odbioru Prac wchodzą:
a. Kierownik Zadania Badawczego i wyznaczeni członkowie Rady Programowej,
b. Przedstawiciel Biura Koordynacji Zadania Badawczego.

3. Do obowiązków Zespołu Odbioru Prac należy dokonywanie odbiorów prac wykonanych w ramach poszczególnych części Zadania Badawczego.

4. Posiedzenia Zespołu Odbioru Prac zwołuje Kierownik Zadania Badawczego. Posiedzenia Zespołu Odbioru Prac będą się odbywać w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej.

Umowa konsorcjum dotycząca przygotowania i realizacji zadania badawczego nr 1
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

joomla template 1.6