Zarządzanie

Kierownikiem zadania badawczego jest:

JLIB_HTML_CLOAKING

Przyjęte cele zostaną osiągnięte przez rozwiązanie zadań ujętych w VII grupach tematycznych:

I. Opracowanie zestawu algorytmów i programów do pełnej i wiarygodnej symulacji pracy bloku energetycznego o złożonej strukturze technologicznej w różnych stanach obciążeń z uwzględnieniem procesów separacji CO2.

II. Identyfikacja , badania i sprawdzenie nowych koncepcji wzrostu sprawności węglowych technologii wytwarzania elektryczności i ciepła

KIEROWNIK GRUP TEMATYCZNYCH:

prof. dr hab. inż. Kazimierz WÓJS (Politechnika Wrocławska)


III. Opracowanie nowych metod i systemów nadzoru eksploatacyjnego, metod oceny ryzyka oraz planowania gospodarki diagnostyczno-remontowej bloków energetycznych nowych generacji i innych instalacji energetycznych

 

KIEROWNIK GRUPY TEMATYCZNEJ:

prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin – Politechnika Śląska


IV. Analizy optymalizacyjne, badania systemowe i techniczno – ekonomiczne przygotowujące do wprowadzenia do polskiej energetyki bloku 50+ (bloku o sprawności powyżej 50%)

 

KIEROWNIK GRUPY TEMATYCZNEJ:

† prof. dr hab. inż. Gerard Kosman – Politechnika Śląska


V. Badania pilotowe procesów wychwytu CO2 ze spalin dla różnych klas sorbentów.

 

KIEROWNIK GRUPY TEMATYCZNEJ:

dr hab. inż. Marek ŚCIĄŻKO (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla)


VI. Badania studialne i projekty technologiczne integracji instalacji wychwytu CO2 z obiegami węglowych siłowni cieplnych (elektrowni i elektrociepłowni)

 

KIEROWNIK GRUPY TEMATYCZNEJ:

dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)


VII. Określenie wykonalności technicznej i ekonomicznej zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z częściowym zatrzymywaniem CO2 w strukturach geologicznych – przy znacznym zaangażowaniu finansowym partnerów przemysłowych.

 

KIEROWNIK GRUPY TEMATYCZNEJ:

dr hab. inż. Marek CAŁA (Akademia Górniczo - Hutnicza)

Grupy tematyczne zostały podzielone na 30 etapów. w których wyodrębniono tematy do realizacji, zgodnie z rocznymi punktami kontrolnymi.

joomla template 1.6