Wykonawcy

WYKONAWCA KIEROWNIK CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK czł. koresp. PAN JLIB_HTML_CLOAKING

prof. dr hab. inż. Kazimierz WÓJS JLIB_HTML_CLOAKING

prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK JLIB_HTML_CLOAKING

prof. dr hab. inż. Jan TALER JLIB_HTML_CLOAKING

prof. dr hab. inż. Maciej PAWLIK JLIB_HTML_CLOAKING

prof. dr hab. inż. Janusz LEWANDOWSKI JLIB_HTML_CLOAKING

dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ JLIB_HTML_CLOAKING

dr hab. inż. Marek ŚCIĄŻKO JLIB_HTML_CLOAKING

mgr inż. Janusz TCHÓRZ JLIB_HTML_CLOAKING

dr inż. Maciej KACZOROWSKI JLIB_HTML_CLOAKING

dr hab. inż. Marek CAŁA JLIB_HTML_CLOAKING

mgr inż. Jerzy JANIKOWSKI JLIB_HTML_CLOAKING
joomla template 1.6