Latest news

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych

Szanowni Państwo w dziale "Dokumenty" zamieściliśmy szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych zaakceptowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trwają dalsze rozmowy dotyczące poszerzenia katalogu.

W dziele "Dokumenty zewnętrzne" dostępnym po zalogowaniu zamieściliśmy pismo z prośbą o akceptację wspomnianego katalogu jak również odpowiedź NCBiR.

Nowy adres NCBiR

Informacja ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować wszystkie Instytucje oraz osoby współpracujące z Centrum, że z dniem 12.07.2010 r. NCBiR zmienia swoją siedzibę.

Nasz nowy adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


Jednocześnie informujemy, iż w związku z przenoszeniem zaplecza teleinformatycznego Centrum w dniach 9-12 lipca br. mogą wystąpić niewielkie utrudnienia w komunikacji z NCBiR.

Przepraszamy za wszelkie ewentualne niedogodności i utrudnienia.

Akcja powodziowa

W związku z akcją powodziową na Politechnice Śląskiej, informujemy, iż kontakt z biurem koordynacji projektu może być utrudniony. Spodziewany termin uruchomienia w pełni działającego biura - 24 maja 2010.

Przepraszamy za utrudnienia.

Nowy katalog kosztów kwalifikowanych

Podczas rozmowy telefonicznej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju okazało się, że zostaje wprowadzony nowy KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, który zamieściliśmy dla Państwa tutaj.

W dziale "Dokumenty" znajduje się aktualny katalog oraz katalog, który był uwzględniany podczas składania oferty konkursowej.

Inauguracyjne spotkanie robocze

W dniu 14 maja 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na które zostali zaproszeni kierownicy części zadania badawczego wraz ze współpracownikami. Na spotkaniu kierownik zadania badawczego - prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK czł. koresp. PAN pokrótce omówił cele projektu, przedstawił sposób zarządzania projektem, obieg dokumentów oraz przypomniał o konieczności powołania Rady Programowej, Rady Konsultacyjnej, Zespołu Odbioru Prac. Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja dotycząca aktualnych problemów związanych z wykonaniem zadania oraz sposobu ich rozwiązania.

joomla template 1.6